Adolescent Drug Abuse Diagnosis

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio livsområden som belyser fysisk och psykisk hälsa, skola, arbete och praktik, fritid, vänner och familj, brottslighet samt alkohol och narkotika. ADAD tillhör de metoder som rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruks- och beroende, 2015.

Utbildningen är fördelade på tre utbildningstillfällen 2+1, och innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar. Under perioden mellan dag 2 och dag 3 skall kursdeltagaren göra en egen ADAD-intervju + återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning.

Ulf Kassfeldt har arbetet med utbildning i ADAD sedan 2013 och är utbildad ADAD utbildare vid SiS.

Se under aktuellt för kommande utbildningar, eller kontakta oss för ett eget upplägg för din organisation.