Kvalitetsarbete

Ulf Kassfeldt har i sin roll som verksamhetsutvecklare vid Högskolan Dalarna under många år hjälpt framförallt kommuners socialtjänster att systematiskt följa upp och analysera sina insatser man ger till sina klienter genom uppföljningsverktyget Dioevidence. Vi samarbetar med företaget Diosentic Systems, som erbjuder socialtjänstens bästa IT-stöd, metoder, utbildning och översikter för systematisk kvalitetsuppföljning som ger underlag för utveckling av bättre vård och omsorg.

Nu erbjuder vi samma stöd till kommunerna i sitt arbete med systematisk kvalitetsuppföljning som tidigare erbjöds från Högskolan Dalarna.

Med uppföljningsverktyget kan vi följa upp alla socialtjänstens områden på ett effektivt sätt och få analyser i realtid. Vi kan även kartlägga/inventera kommunernas verksamheter, t ex. har många kommuner valt att kartlägga alla de personer som ”fastnat” i försörjningsstöd.

Låter det intressant? Kontakta oss så får vi berätta mer!