Handledning

Grupphandledning fungerar både som problemlösande, enande och stressreducerande. Handledning handlar om att utveckla helhetsperspektiv på den egna verksamheten och därmed öka dess kvalité.

Deltagarna i handledningsgruppen bidrar genom egna reflektioner och frågeställningar. Genom att arbeta med, pröva och granska dilemman, processer och enskilda situationer, kan man utmana sina egna beteenden och tankemönster. Man lär och inspireras av gruppen samtidigt som manfrigör sin egen inneboende kompetens. Därigenom växer var och en i sin professionella hållning och gruppen stärks.

”Den kollektiva intelligensen är större än den individuella intelligensen”

Susan A Wheelan (2013)

Ulf Kassfeldt har arbetat som ärende och processhandledare inom både socialtjänst, omsorg, hvb, stödboende, skola och med ledningsgrupper, och är utbildad handledare om 45hp vid Ersta-Bräcke högskola.

Hjälper även till med enskild handledning/coaching till personal och chefer.

Kontakta oss för mer information och hur vi kan vara till hjälp för er.