Utbildning

Våra utbildningar riktar sig till dem som arbetar inom området social välfärd, där mellanmänskliga möten sker. Vi ger utbildningar inom utrednings- samtals- och behandlingsmetoder mm. Vi riktar oss även till chefer med utbildningar inom bl.a. ledarskap, konflikthantering mm. Vi skräddarsyr utbildningar till kommuner, företag och organisationer!

Besök respektive sida för mer information om våra utbildningar!