Återfallsprevention

Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger, spelberoende eller ätstörningar.
Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT). Ursprungligen utvecklades återfallsprevention för vuxna med alkoholproblem men idag används metoden även för ungdomar.

Utbildningen är fördelade på fyra utbildningsdagar 2+2 och innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Ulf är utbildat ÅP utbildare av SKL sedan 2013 och har varit ansvarig för Högskolan Dalarnas 15 hp utbildning i Återfallsprevention med KBT inriktning.

Se under aktuellt för kommande utbildningar, eller kontakta oss för ett eget upplägg för din organisation.