Motivational Enhancement Therapy

MET (motivationshöjande behandling) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och beroende. MET är en manualbaserad behandling som är baserad på MI (motivational interviewing). MET innebär i korthet att man använder MI för att undersöka alkoholens roll för individen ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. 

I socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 gällande vård och stöd vid missbruk och beroende är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering.

Utbildningen är fördelad på 2 och 1/2 dag, där de två första dagarna innehåller teori, manualgenomgång samt övningar och förevisningar. Den sista halvdagen fås grupphandledning på inspelade MET samtal som deltagarna gör mellan 2:a och 3:e  tillfället.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt krävs att deltagarna är väl förtrogna med MI:

Ulf Kassfeldt har själv använt MET kliniskt under början av 2000 talet (project match), och har utbildats i den ”nya” manualen, och har genomfört MET utbildning i Högskolan Dalarnas regi. Ulf är Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Se under aktuellt för kommande utbildningar, eller kontakta oss för ett eget upplägg för din organisation.