Motiverande samtal

Utbildning i Motiverande samtal

MI är en förkortning av Motivational Interviewing. Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många olika yrkesroller och sammanhang där människor behöver hjälp med att motiveras till förändring och nya beteenden. MI har sitt ursprung inom missbruksvården men används idag inom t ex. sjukvård, kriminalvård, skola, ledarskap mm.

Utbildningen är fördelade på tre utbildningsdagar 2+1 och innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Ulf Kassfeldt gick själv sin första MI utbildning i slutet av 1990 talet och sedan 2013 har han varit ansvarig för högskolan Dalarnas MI utbildningar, både metodutbildningar och högskolepoänggivande utbildningar. Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Se under aktuellt för kommande utbildningar, eller kontakta oss för ett eget upplägg för din organisation.