Konflikthantering

Oenighet är en förutsättning för utveckling! Det är när oenigheten blir destruktiv den blir till en kostnad både i form av dåligt mående hos personalen, sjukskrivningar, minskad produktivitet mm.

Konflikter är för många något obehagligt, och därför är det vanligt att man ”stoppar huvudet” i sanden och hoppas på att det försvinner av sig självt. Att istället ge kunskap om konflikter och verktyg att hantera dessa ökar förutsättningarna för att på ett konstruktivt sätt komma vidare.

Ibland kan det vara till hjälp ifall någon extern part kommer in och hjälper till med konflikthantering. Någon neutral, som inte kan förknippas med att vara mer lojal med någon av parterna som är inblandade i konflikten. Någon som hjälper parterna att vidga sina perspektiv, och flytta fokus från dåtid till framtid.

Vi hjälper er med att medla i konflikter som en neutral part, eller med att utbilda chefer/ledning/personal i konfliker/konflikthantering!

Ibland är det organisatoriska orsaker till att konflikter lättare uppstår, vi hjälper även till med att se vilka organisatoriska delar som kan behöva justeras för att minska risken till at olika konflikter uppstår

Kontakta oss för mer information och hur vi kan vara till hjälp för er.