Haschavvänjningsprogrammet

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är en metod för behandling av cannabismissbruk. Metoden är manualbaserad och hjälper individen att dels få kunskap om missbruket och dels få verktyg att komma ur missbruket Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (en form av KBT).

Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, och det följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas.

Utbildningen är fördelade på tre utbildningstillfällen 2+1 och innehåller bl.a.

  • Vad är cannabis?
  • Konsekvenser av cannabismissbruk
  • Översiktligt om HAP
  • Hjärnans sju kognitiva funktioner
  • KASAM, ohälsa – hälsa och SCL-90
  • Behandling via HAP-manual
  • Känslokurvan/Ångestkurvan
  • Hemuppgifter

Utbildningen sker av utbildare fån Cannabisnätverket, som är de som förvaltar metoden.

Se under aktuellt för kommande utbildningar, eller kontakta oss för ett eget upplägg för din organisation.